1. Keseragaman Warna Zon

2. Keseragaman Tagging Tray

3. Keseragaman Tagging Laci Almari Workstation

4. Keseragaman Ring File

5. Keseragaman Magazine Holder

6. Keseragaman Tagging Plag

7. Keseragaman Kew PA-7

8. Keseragaman Pegawai Bertanggungjawab

9. Keseragaman Tatacara Penggunaan

10. Keseragaman Etika Bilik Mesyuarat

11. Keseragaman Etika Penggunaan Pantri

 

12. Keseragaman Etika Penggunaan Surau

13. Keseragaman Etika Penggunaan Tandas

14. Keseragaman Etika Penggunaan Bilik Cetak

15. Peringatan Jaga Kebersihan Pantri

 

16. Peringatan Jimat Elektrik - Matikan Suis

17. Peringatan Jimat Air

18. Keseragaman Carta Organisasi Bahagian

19. Keseragaman Kawasan Zon melalui Warna pada Jawatan Kakitangan

20. Keseragaman Barangan Mudah Alih

21. Keseragaman Kedudukan Komputer

22. Keseragaman Almari Besi

23. Keseragaman Pigeon Hole

24. Keseragaman Kotak

25. Keseragaman Laci Besi Bertingkat

26. Keseragaman Tagging Kotak (Individu)

Tarikh Kemaskini: 05.02.2024

 

 

Copyright © EKSA Jabatan Tenaga Manusia 2022 All rights reserved. Rekabentuk Oleh JTM WebTeam