logo dan makna

KETERANGAN BERKENAAN LOGO

Ikon berbentuk mentol melambangkan halatuju dan matlamat JTM dalam usaha menambahbaik persekitaran kerja dan meningkatkan produktiviti

Bentuk daun melambangkan percambahan buah fikiran yang berteraskan amalan hijau

Bentuk tapak tangan melambangkan kerjasama diantara semua bahagian di JTM

Copyright © EKSA Jabatan Tenaga Manusia 2022 All rights reserved. Rekabentuk Oleh JTM WebTeam