PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKSA BIL.1 TAHUN 2023

Pelaksanaan Audit Dalam EKSA Bil. 1/2023 telah dijalankan pada 6 Oktober 2023 di setiap zon EKSA JTM. Berikut dikemukakan dapatan audit yang telah dilaksanakan.

ZON EMERALD

 

ZON DIAMOND

 

ZON AMETHYST

 

ZON ZIRCON

 

ZON RUBY

Copyright © EKSA Jabatan Tenaga Manusia 2022 All rights reserved. Rekabentuk Oleh JTM WebTeam