OBJEKTIF

• Meningkatkan tahap kualiti dan produktiviti perkhidmatan melalui amalan persekitaran tempat kerja yang kondusif (kemas, bersih, selesa dan selamat).
• Memastikan warga JTM mengamalkan disiplin kerja dan menerapkan semangat kerjasama berpasukan pada tahap yang tinggi di tempat kerja.
• Memastikan kecekapan dan keberkesanan operasi di tempat kerja serta memupuk hubungan harmoni dalam persekitaran organisasi berprestasi tinggi.
• Menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan warga JTM selaras dengan tuntutan pihak berkepentingan.
• Membudayakan amalan hijau melalui pelaksanaan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau yang dapat mengurangkan pembaziran sumber, ruang, masa, kos dan tenaga.
• Meningkatkan imej korporat JTM dalam memenuhi ekspektasi dan menggembirakan pelanggan (delighting customers) JTM (dalaman dan luaran).

Copyright © EKSA Jabatan Tenaga Manusia 2022 All rights reserved. Rekabentuk Oleh JTM WebTeam