Jawatankuasa Audit telah melaksanakan Pra-Audit Dalam bagi Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Manusia seperti ketetapan berikut:

Tarikh: 10 Februari 2023

Masa: 10.00 pagi

 

Copyright © EKSA Jabatan Tenaga Manusia 2022 All rights reserved. Rekabentuk Oleh JTM WebTeam